PRICELIST - TRANSLATION

 

Price for a standart page for period of 3 working days:

 

 

 

 

1. English

BGN 10 - 14

16. Czech

BGN 18

2. German

BGN 10 - 14

17. Slovenian

BGN 17 - 19

3. Russian

BGN 10 - 14

18. Flemish

BGN 18

4. French

BGN 10 - 14

19. Dutch

BGN 18

5. Spanish

BGN 10 - 14

20. Arabic

BGN 23

6. Italian

BGN 10 - 14

21. Hungarian

BGN 20

7. Croatian

BGN 13 - 15

22. Ukrainian

BGN 18

8. Macedonian

BGN 18

23. Danish

BGN 22

9. Serbian

BGN 13 - 15

24. Swedish

BGN 22

10. Turkish

BGN 15 - 17

25. Georgian

BGN 20

11. Greek

BGN 13 - 16

26. Albanian

BGN 25

12. Romanian

BGN 18 - 20

27. Norwegian

BGN 22

13. Slovak

BGN 17 - 19

28. Modern Hebrew

BGN 27

14. Polish

BGN 15 - 18

29. Chinese

Negotiable

15. Portuguese

BGN 18

30. Finnish

Negotiable

 

* Цената посочена по-горе е крайна и се определя в зависимост от сложността на превеждания текст. Пример: стандартни общински документи са в долната граница, а технически и медицински текстове са в горната.

* Агенцията изчислява цената на преводите по Български Държавен Стандарт, според който една страница съдържа 1800 символа включително интервалите – броят се символите на преведения текст, а не на първоизточника.

* За срок от 24 часа (бърза поръчка) се начисляват 25% върху основната цена; За експресен превод в рамките на 3 часа цената се увеличава с 45%.

* При обем по-голям от 20 страници за 3 работни дни преводът се таксува като бърз.