ЦЕНОРАЗПИС - ПРЕВОДИ

Цени за една стандартна страница за период от 3 работни дни:

1. Английски език

10 - 14 лв

16. Чешки език

18 лв

2. Немски език

10 - 14 лв

17. Словенски език

17 - 19 лв

3. Руски език

10 - 14 лв

18. Фламандски език

18 лв

4. Френски език

10 - 14 лв

19.Нидерландски език

18 лв

5. Испански език

10 - 14 лв

20. Арабски език

19 лв

6. Италиански език

10 - 14 лв

21. Унгарски език

25 лв

7. Хърватски език

13 - 15 лв

22. Украински език

18 лв

8. Македонски език

18 лв

23. Датски език

22 лв

9. Сръбски език

13 - 15 лв

24. Шведски език

22 лв

10. Турски език

15 - 17 лв

25. Грузински език

20 лв

11. Гръцки език

13 - 16 лв

26. Албански език

30 лв

12. Румънски език

18 - 20 лв

27. Норвежки език

22 лв

13. Словашки език

17 - 19 лв

28. Иврит

27 лв

14. Полски език

15 - 18 лв

29. Китайски език

По договаряне

15. Португалски език

18 лв

30. Фински език

По договаряне

* Цената посочена по-горе е крайна и се определя в зависимост от сложността на превеждания текст. Пример: стандартни общински документи са в долната граница, а технически и медицински текстове са в горната.

* Агенцията изчислява цената на преводите по Български Държавен Стандарт, според който една страница съдържа 1800 символа включително интервалите – броят се символите на преведения текст, а не на първоизточника.

* За срок от 24 часа (бърза поръчка) се начисляват 25% върху основната цена; За експресен превод в рамките на 3 часа цената се увеличава с 45%.

* При обем по-голям от 20 страници за 3 работни дни преводът се таксува като бърз.